Gaśnice proszkowe

Gaśnice proszkowe to cylindryczne zbiorniki wypełnione różnego rodzaju proszkami gaśniczymi. Znajdują one zastosowanie w walce z zarówno płonącymi ciałami stałymi, cieczami, jak i gazami. Ich przeznaczenie jest więc bardzo różnorodne. W zależności od rodzaju umieszczonego wewnątrz środka gaśniczego służyć mogą one do gaszenia różnych typów pożarów. Jest to jeden z najpopularniejszych środków gaśniczych. W naszej ofercie znajdują się wyroby najlepszych polskich producentów gaśnic proszkowych, jak BoxmetOgniochron i innych!

All filters

Please select active filters from the list below:

Co gasimy gaśnicą proszkową?

Aby możliwe było efektywne wykorzystanie gaśnic proszkowych, niezwykle istotne jest, by używać ich wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Jak bowiem wskazały prowadzone badania, nie każdy płomień można za pomocą tego sprzętu zwalczyć. Co istotne w niektórych przypadkach użycie gaśnicy proszkowej może nawet być szkodliwe i niebezpieczne dla przedmiotów oraz ludzi. Z tego względu warto wiedzieć, że gaśnica proszkowa jest skuteczna do gaszenia pożarów następujących grup:

  • ABC
  • BC
  • grupa D (proszek D)

Oprócz tego niektórych gaśnic proszkowych można używać też do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1kV. O tym, do której z tych grup gaśnica będzie odpowiednia, decyduje każdorazowo rodzaj zastosowanego w niej środka gaśniczego. Grupa pożarów B i C gaszona jest za pomocą proszków węglanowych, natomiast do gaszenia pożarów z grup A, B i C służą proszki fosforanowe. Ze względu na to, że gaśnice proszkowe wykazują dużą skuteczność w zwalczaniu palącej się benzyny, stanowią one również niezbędny element wyposażenia każdego auta. Dopełnienie tego obowiązku jest istotne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale również ekonomii. Jak wskazują bowiem przepisy, za brak gaśnicy samochodowej policjant może nałożyć mandat w wysokości nawet 500 złotych!

Czy gaśnicą proszkową można gasić człowieka?

Jedną z ważniejszych kwestii pozostaje to, czy gaśnica proszkowa może służyć do gaszenia ludzi? Tutaj niestety odpowiedź jest jasna i brzmi, że absolutnie nie. Wszystko dlatego, że stosowane środki gaśnicze mogą powodować rozległe rany i mocno podrażnić skórę w miejscach poparzeń. Dlatego też ogólną zasadą jest, że gaśnica proszkowa nie powinna być używana do gaszenia płonących ludzi. Ponadto gaśnicy proszkowej nie należy stosować do gaszenia pożarów:

  • ruchomych części maszyn (ryzyko poważnego zatarcia niektórych elementów)
  • sprzętu elektronicznego (komputerów, telewizorów itp.)
  • olejów i tłuszczów

Jak działa gaśnica proszkowa?

Budowa każdej gaśnicy jest do siebie mocno zbliżona, więc bez względu na jej odmianę sposób działania również będzie podobny. Ponadto konstrukcja gaśnic cechuje się dużą prostotą, aby w razie zagrożenia każdy mógł je bez problemu obsłużyć. W sytuacji zagrożenia na skutek działania użytkownika proszek z dużą siłą wyrzucany jest przez dysze lub wężyk. Aby zwiększyć efektywność tego procesu, stosowany jest azot lub dwutlenek węgla. W ten sposób dochodzi do szczelnego otulenia pożaru przez proszek, co powoduje odcięcie dopływu tlenu dochodzącego do palącego się obiektu. Aby uniknąć problemów z funkcjonowaniem sprzętu w praktyce, warto kupować gaśnice od renomowanego producenta i zaufanych sklepów. Na polskim rynku najbardziej znanymi markami producenckimi szeroko rozumianego sprzętu przeciwpożarowego są Boxmet i Ogniochron

Jak uruchomić gaśnicę proszkową?

Instrukcja użycia gaśnicy proszkowej krok po kroku wygląda następująco. Trzymając gaśnicę w pozycji pionowej, należy:

- Krok 1 – wyciągnąć zawleczkę z zaworu

- Krok 2 – skierować gaśnicę na źródło ognia

- Krok 3 – nacisnąć dźwignię zaworu (spust gaśnicy)

Podczas użytkowania istotne jest też zachowanie odpowiednich środków ostrożności. Pamiętajmy, że gaśnice proszkowe są najskuteczniejsze, gdy znajdują się w odległości 1 metra od ognia. Dlatego też nie powinno się stać ani za blisko, ani zbyt daleko gaszonego elementu. Dodatkowo nie wolno dotykać proszku odkrytymi dłońmi, gdyż może on spowodować dotkliwe podrażnienia na skórze.