Ochrona słuchu

Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że trwały hałas w miejscu pracy powoduje utratę koncentracji i zwiększa uczucie zmęczenia. Koniecznie trzeba być także świadomym faktu, że działa on destrukcyjnie na układ słuchu oraz inne narządy w ciele człowieka. Właśnie dlatego w miejscach pracy, w których hałas przekracza obowiązującą normę, pracownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony słuchu BHP takie jak ochronniki słuchu.

Przy ilu decybelach dźwięk może spowodować uszkodzenie słuchu?

Ciągła ekspozycja na hałas powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników. Trzeba jednak wiedzieć, że nie dotyczy to jedynie dźwięków o bardzo dużym natężeniu. Nawet niewielki poziom hałasu może negatywnie wpływać na przykład na koncentrację pracownika i powodować jego większe zmęczenie. Za granicę natężenia, powyżej której należy bezwzględnie stosować środki ochrony słuchu bhp, przyjmuje się poziom 85 dB. Ciągła ekspozycja na taki hałas może bowiem powodować znaczne uszkodzenia układu słuchu oraz negatywnie wpływać na inne narządy w ciele człowieka. Jednak już przy poziomie 80 dB pracodawca jest zobowiązany do przekazania pracownikom odpowiednich środków, takich jak na przykład ochronniki słuchu.

Ciągły, długotrwały hałas nie jest jednak jedynym źródłem ryzyka związanym z ochroną słuchu w miejscu pracy. Trzeba także pamiętać o tym, że również dźwięki krótkotrwałe mogą powodować poważne zagrożenie. W przypadku występowania tego typu szkodliwych czynników również konieczne jest używanie ochronników słuchu. Za granicę w przypadku dźwięków krótkotrwałych przyjmuje się 140 dB. Dodatkowo należy pamiętać, że maksymalny poziom dźwięku A nie może przekraczać wartości 115 dB, a szczytowy poziom dźwięku C – 135 dB.

Ochrona słuchu przed niskimi częstotliwościami. Przepisy BHP

Reakcja na hałas może zależeć od wielu czynników. Jednym z nich jest częstotliwość dźwięków, na które narażony jest pracownik. Okazuje się bowiem, że hałas niskoczęstotliwościowy może powodować dyskomfort, nawet jeżeli jego natężenie mieści się w przyjętych granicach. Zdefiniowanie tego rodzaju zagrożenia nie jest jednoznaczne, ale w Polsce stosuje się normę, która mówi, że mamy z nim do czynienia, gdy dominujące są dźwięki o częstotliwości z zakresu od 10 Hz do 250 Hz. Hałas niskoczęstotliwościowy może powodować uczucie ciągłego zmęczenia, bólu głowy, zdenerwowania czy też mdłości. Dlatego właśnie, jeżeli w miejscu pracy występuje ten niebezpieczny dla zdrowia czynnik, również konieczne jest zadbanie o odpowiednie środki ochrony słuchu BHP takie jak ochronniki słuchu.

Ochronniki słuchu pasywne

Gdy już zdajemy sobie sprawę z konieczności zaopatrzenia pracowników w ochronniki słuchu, musimy wiedzieć, na jaki ich rodzaj się zdecydować. Ważne będzie tutaj przede wszystkim zmierzenie poziomu hałasu w miejscu pracy. Gdy już będziemy znali tę wartość, możliwe będzie dobranie rozwiązania odpowiedniego do wymagań. Do ochrony słuchu BHP można używać także środków o różnej budowie. Wyróżnić możemy więc nauszniki oraz stopery ochronne. W wielu zastosowaniach bardzo dobrze sprawdzą się nauszne ochronniki słuchu pasywne BHP, które równomiernie tłumią wszystkie dźwięki, a dodatkowo dostępne są w atrakcyjnych cenach.

Ochronniki słuchu aktywne

Częste występowanie uszkodzeń układu słuchu wśród niektórych grup zawodowych jest jednak niekiedy spowodowane nie przez to, że ochronniki słuchu nie zostały zapewnione przez pracodawcę, ale przez fakt, że środki ochrony słuchu BHP nie były używane lub były używane niepoprawnie. Powodów tego stanu rzeczy może być kilka, ale na pewno często powtarzającą się przyczyną jest uczucie dyskomfortu, wynikające z dezorientacji lub braku możliwości porozumiewania się ze współpracownikami. Rozwiązaniem tego problemu może być wyposażenie pracowników w ochronniki słuchu aktywne BHP, które dzięki zastosowaniu elektroniki chronią przed hałasem o wysokim natężeniu, ale jednocześnie pozwalają na przedostawanie się dźwięków o niskim natężeniu. Sprawia to, że praca w nich jest bardziej komfortowa, a co za tym idzie, pracownicy chętnie je noszą.

Jakie zawody są najbardziej narażone na hałas?

Ochronniki słuchu BHP powinny być stosowane w każdym miejscu pracy, w którym natężenie hałasu przekracza obowiązujące normy. Jakie zawody są jednak najbardziej ryzykowne pod tym względem, a przez to wymagają szczególnej ochrony? Odpowiedź może się okazać dla wielu osób zaskakująca. O ile bowiem zdajemy sobie sprawę z zagrożeń wynikających z hałasu w pracy robotników drogowych i pracowników lotniska, tak prawdopodobnie nie wiemy, że narażeni są także dentyści, barmani i muzycy orkiestrowi.