Sprzęt p.pożarowy

Sprzęt strażacki

Praca strażaków jest bardzo niebezpieczna i wymaga dobrego wyszkolenia. Podczas akcji ratunkowych niezbędny jest sprzęt strażacki dostosowany do potrzeb danej sytuacji. Na wyposażenie PSP składają się zarówno środki indywidualnej ochrony, jak również specjalistyczne narzędzia. Profesjonalny sprzęt strażacki musi cechować się najwyższą jakością i spełniać standardy bezpieczeństwa. To również od niego w dużej mierze zależy powodzenie akcji ratunkowej.

Znaczenie sprzętu strażackiego w kontekście ratowania ludzi

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że strażacy ratują ludzi dzięki swojej odwadze i umiejętnościom. W swojej pracy bardzo często podejmują także duże ryzyko. Warto jednak pamiętać, jak ważny jest również odpowiedni sprzęt strażacki, bez którego wiele akcji nie mogłoby się odbyć. Wyposażenie PSP ma przede wszystkim minimalizować ryzyko i chronić strażaków przed szkodliwymi czynnikami takimi jak ogień czy dym. Aby strażak mógł podjąć działanie, jego życie nie może być zagrożone. Ze względu na to jakość sprzętu strażackiego bezpośrednio przekłada się na skuteczność ratowania ludzi.

Jakie są rodzaje wyposażenia PSP?

W swojej pracy strażacy muszą być przygotowani na każdą okoliczność. Dlatego właśnie sprzęt strażacki musi być tak dobrany, by sprawdził się we wszystkich sytuacjach, gdzie zagrożone jest ludzkie życie. Wyposażenie PSP możemy podzielić na kilka kategorii. Przede wszystkim wyróżnić możemy podstawowy sprzęt strażacki, a więc wszystko to, co każdy strażak powinien mieć ze sobą oraz na sobie, gdy wyrusza na akcję ratunkową oraz specjalistyczny sprzęt strażacki, czyli narzędzia przystosowane do konkretnych zadań związanych z danym zagrożeniem.

Sprzęt strażacki. Podział ze względu na przeznaczenie

Wyposażenie PSP możemy także podzielić ze względu na jego przeznaczenie. Możemy wtedy wyróżnić przede wszystkim sprzęt gaśniczy i ratowniczo-pomocniczy. Do tej pierwszej kategorii zaliczamy między innymi gaśnice i agregaty gaśnicze, a także narzędzia umożliwiające doprowadzenie i rozprowadzenie wody takie jak węże, zwijacze i prądownice. Do sprzętu strażackiego ratowniczo-pomocniczego zaliczyć możemy natomiast między innymi:

  •  Topory
  • Łomy
  • Przecinaki
  • Młoty
  • Piły
  • Bosaki
  • Siłowniki

To jednak tylko niektóre z narzędzi używanych przez strażaków. Wyposażenie PSP jest bowiem na tyle obszerne i wszechstronne, by z jego pomocą możliwe było uratowanie życia i zdrowia ludzi w każdej sytuacji. Profesjonalny sprzęt strażacki musi być więc nie tylko dostosowany do różnych okoliczności, ale także odpowiednio dobrany do każdej akcji ratunkowej. Dodatkowo musi być on najwyższej jakości – to od niego w dużej mierze zależy powodzenie danej akcji.

Indywidualna ochrona osobista strażaka

Specjalistyczne narzędzia to jednak nie wszystko, co jest niezbędne w pracy strażaków. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w trakcie akcji, konieczne jest wyposażenie się w środki indywidualnej ochrony osobistej. Zaliczamy do nich przede wszystkim spodnie, kurtki, kombinezony, buty i hełmy. Sprzęt strażacki musi być wykonany z odpowiednich materiałów, które nie ulegną podpaleniu. Musi on także chronić przed poparzeniami i szkodliwymi czynniki obecnymi na miejscu danego zdarzenia. Dodatkowo do wyposażenia PSP zaliczamy także pas bojowy. Można do niego przyczepić podręczne narzędzia, które będą pomocne podczas akcji ratunkowej.