Znaki BHP

W tej kategorii znajduje się szeroki wybór budowlanych tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych, tablic wojskowych, znaków elektrycznych ostrzegawczych, tablic gazowych i wielu innych. Nie zapominając też o użytkownikach indywidualnych znajdziecie Państwo u nas również tablice typu uwaga pies, zakaz fotografowania i wiele innych! Oferujemy zarówno piktogramy na folii samoprzylepnej, jak i na płycie PCV. 

Znaki bhp to często podstawowe wyposażenie gdy chodzi o powszechne produkty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Znajdują one zastosowanie nie tylko w budynkach użyteczności publicznej, ale również na prywatnych posesjach. Prawidłowe oznaczenie każdego terenu jest zresztą niezwykle istotne z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przydadzą się one więc zarówno na placach budowy, jak i wewnątrz nieruchomości oraz na posesjach. Można tu znaleźć między innymi: znaki nakazu bhp, znaki zakazutablice na budynki, oznakowanie dróg wewnętrznych, znaki ewakuacyjne, tablice ppoż, znaki do lasutabliczki do sklepu, tablice wojskoweznaczniki na dźwigi i windy, znaki elektryczneznaki ostrzegawcze i inne.

Bez względu na kategorie oznaczenia może być ono umieszczone one na kilku różnych podłożach, a mianowicie na:

 • folii samoprzylepnej fotoluminescencyjnej (FS)
 • folii samoprzylepnej (FN)
 • płycie sztywnej fotoluminescencyjnej (PS)
 • zwykłej płycie sztywnej (PN)
 • płycie samoprzylepnej fotoluminescencyjnej (TS)
 • aluminium (o grubości 0,5mm)
 • stali ocynkowanej (S)

Tablice dla gazociągów i wodociągów

Tablice orientacyjne  dla wodociągów ułatwiają prawidłowe oznakowanie odpowiednich stref bezpieczeństwa i zaworów. To jaką formę przybiera tego typu oznaczenie regulują właściwe przepisy bhp, z którymi polecamy się rzecz jasna dokładnie zapoznać. Najpopularniejszym oznaczeniem, gdy chodzi o wodociągi są m.in. oznaczenia:

 • ujęcie wody
 • zawór główny wody
 • hydrant
 • gaśnica

Każde oznakowanie wodociągów powinno odbywać się też za konsultacją ze specjalistą z tego zakresu. Bez względu, jakich znaków potrzebujemy, to zawsze wybierać wytrzymałe materiały, takie jak, chociażby PCV.

Nieco inną natomiast grupą są znaki bhp dla gazociągów. Tutaj znaleźć można tablice informacyjne i ostrzegawcze. Jak wiadomo przecież przepływający przez rury gaz może wyrządzić bardzo wiele szkód, gdy ktoś obchodzi się z nim nienależycie. Z tego powodu prawidłowe oznaczenie gazociągów jest absolutną koniecznością. Najprostszym produktem w tej kategorii będzie popularny znak bezpieczeństwa – Uwaga! Gaz

Znaki bhp strefy zagrożone wybuchem

Są takie miejsca, w których zastosowanie właściwego oznakowania zdaje się być sprawą kluczową. Do nich należą na przykład strefy zagrożone wybuchem. Tablice informujące o ich występowaniu i powierzchni mogą niejednokrotnie uratować nie tylko ludzkie zdrowie, ale i życie. Na początku jednak wyjaśnijmy tez nieco, co to jest strefa zagrożona wybuchem? Jest to teren występowania substancji lub gazów o wybuchowych właściwościach. Z tego powodu najczęściej znaki informujące o ryzyku wybuchu znajdziemy na terenie stacji benzynowych, magazynów, zakładów chemicznych i innych. Najczęściej też strefy zagrożone wybuchem dzieli się na podstawie czasu oraz szansy powstania atmosfery wybuchowej powstałej na skutek zmieszania powietrza z gazami, parą lub mgłą. Można tu wyróżnić:

 • strefę 0 – w której występuje stała lub częsta atmosfera wybuchowa
 • strefę 1 – tutaj atmosfera wybuchowa może się pojawić nawet w czasie standardowego działania
 • strefę 2 – gdzie w czasie normalnego działania nie odnotowuje się atmosfery wybuchowej, a w razie wystąpienia utrzymuje się przez krótki czas.

Inne strefy natomiast oznacza się w przypadku miejsc, w których atmosfera wybuchowa to efekt wystąpienia obłoku palnego pyłu w środowisku. Podział jest tu następujący:

 • strefa 20
 • strefa 21
 • strefa 22 

Ich charakterystyka jest natomiast analogiczna do stref 0, 1 i 2 opisywanych wcześniej. Tablice stref zagrożenia muszą być widoczne i w stanie umożliwiającym ich swobodny odczyt. Jak każde inne oznakowanie bezpieczeństwa produkowane z wytrzymałych materiałów odpornych na działanie czynników zewnętrznych.

Znaki drogowe

Znaki drogowe mają niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Tego typu wyroby wykorzystywane są także na uliczkach osiedlowych, gdzie znaki na drogi wewnętrzne pomagają organizować poruszanie się pieszych i samochodów. Oczywiście nawet prawidłowo ustawione oznakowanie na nic się nie zda, jeśli nie będzie czytelne. Z tego powodu niezwykle istotne jest, aby wszelkie uszkodzenia i braki uzupełniać w sposób niezwłoczny. Gdy chodzi natomiast o stosowany materiał do ich produkcji, to są one wykonane z wytrzymałej blachy odpornej na działania różnych czynników atmosferycznych, jak deszcz, śnieg itp. Znaki drogowe oferowane przez nas wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami więc mogą być użytkowane na wszystkich drogach użyteczności publicznej. Bez względu więc na to, czy jest to mała osiedlowa uliczka, czy ruchliwa ulica, to tutaj znaleźć można to czego potrzeba!

Tablice wojskowe

Tablice wojskowe używane są w celu oznakowania m.in. terenów na których prowadzone są działania ćwiczebne, czy też jednostek wojskowych. W myśl obowiązujących w naszym kraju przepisów wszelkie zamknięte obiekty i obszary trzeba prawidłowo oznakować i tutaj swoje zastosowanie mają specjalne tablice dla wojska przeznaczone. Dzięki temu, że wykonano je z wysoko wytrzymałego PCV mogą one z powodzeniem przetrwać nawet trudne warunki atmosferyczne. Korzystać z powodzeniem mogą z nich także, chociażby Wojskowe Komendy Uzupełnień. Warto tutaj pamiętać też o tym, że takie znaki terenów wojskowych stosować można nie tylko na zewnątrz, ale również w środku. Przykładami zewnętrznych tablic wojskowych może być znak:

 • magazyn środków bojowych
 • stanowisko badań lekarskich
 • stanowisko przyjęcia żołnierzy rezerwy do jednostki
 • komisja przyjęcia poborowych

Gdy chodzi natomiast o najpopularniejsze oznaczenia tego typu, to jest to tablica teren wojskowy wstęp wzbroniony. Wszystkie oznaczenia bhp dla wojska mają za zadanie chronić bezpieczeństwo, więc zarówno podczas przechodzenia koło nich, jak i ich umieszczania należy mieć to na uwadze.

Kiedy wymienić znaki bhp na nowe?

Pamiętajmy, że równie istotny, jak zakup samego znaku jest też dbałość o jego stan oraz kontrola, czy zgodny jest on z najnowszymi wytycznymi. Zazwyczaj co kilka lat pojawiają się nowe normy określające, jak powinny prezentować się poszczególne oznaczenia. Gdy zatem jesteśmy odpowiedzialni za ich umieszczenie na terenie zakładu pracy to zawsze zwracajmy uwagę na to, czy spełniają one wymagane normy. Ponadto zarówno w te przemysłowe, jak i znaki na budynek należy bezwzględnie wymienić na nowe, gdy ich stan uniemożliwia ich prawidłowe działania i odczyt oraz, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Sklep ze znakami bhp w Rzeszowie i Krakowie

Skoro wiemy, że wszelkie oznaczenia są sprawą priorytetową, to warto przyłożyć się też do ich zakupu. Wybierając jednak sklep bhp ze znakami warto stawiać na dobrych dostawców, którzy posiadają tego typu asortyment. Oprócz ceny dużą role odgrywać będzie też przecież na przykład możliwość zakupu tablic od razu na miejscu. Wiele z opisywanych powyżej znaków ostrzegawczych możecie Państwo nabyć w naszych sklepach bhp. Kraków i Rzeszów to najważniejsze miasta, w których się one znajdują więc serdecznie zapraszamy do punktów sprzedaży. Wszystkie zakupy można również realizować online za pośrednictwem naszej strony internetowej w wygodny i prosty sposób. Pamiętajmy jednak, iż każdej tablicy bhp należy używać zgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego też, zanim zdecydujemy się zawiesić w danym miejscu jakikolwiek znak bhp, to najpierw zorientujmy się dokładnie jakie będzie to miało skutki.