Co to jest BHP?

Co to jest BHP?

Czym jest BHP i dlaczego przestrzeganie tych zasad jest bardzo ważne? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule!

Spis treści:

1. BHP, co to jest?

2. Dlaczego BHP jest ważne?

3. Jak zostać inspektorem BHP?

4. Podsumowanie

BHP, co to jest?

Na samym wstępnie zaznaczmy, że pojęcie BHP jest bardzo szerokie. W jego skład wchodzą bowiem między innymi takie dziedziny jak medycyna pracy, psychologia czy też bezpieczeństwo techniczne. Najogólniej rzecz ujmując, można powiedzieć, że definicja bhp to skatalogowany zbiór zasad i norm, które muszą być stosowane w środowisku pracy w celu zachowania niezbędnego bezpieczeństwa. Do ich przestrzegania zobowiązany jest zarówno pracodawca, jak i pracownik. Na każdą z tych stron nakładane są też pewne szczegółowe obowiązki. Jako przykład można tu podać, chociażby obowiązek organizowania szkoleń bhp dokształcających i uświadamiających pracowników o ewentualnych zagrożeniach w miejscu pracy. Pamiętajmy, że przestrzeganie tych zasad zacząć można stosunkowo prosto. Najistotniejsze jest tu rozeznanie konkretnych potrzeb i środowiska pracy, w którym przyszło nam działać. W praktyce zatem, gdy na przykład zawodowo pracujemy pod napięciem, zorientujmy się, jakie są wytyczne bhp związane zwłaszcza z urządzeniami elektrycznymi.

Dlaczego BHP jest ważne?

Odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się oczywista, jednak jak pokazuje zawodowa praktyka, wielu inspektorów, bardzo różnie z tym bywa. Należy więc zawsze jasno podkreślać fakt, że dzięki przestrzeganiu tych reguł możliwe jest uniknięcie wypadków w miejscu pracy, które niestety często okazują się tragiczne w skutkach. Dlaczego jeszcze należy przestrzegać zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy? Otóż dzięki odpowiedzialnemu podejściu do kwestii BHP znacząco zwiększa się bezpieczeństwo osób przebywających na terenie zakładu pracy. Warto tu pamiętać, że na wypadek w miejscu pracy narażone są nie tylko osoby bezpośrednio wykonujące zadanie zawodowe, lecz także każdy, kto przebywa w ich bliskiej odległości. Najprostszym przykładem, który można byłoby tu podać, jest sytuacja, kiedy to na placu budowy jakiś ciężki element przypadkowo upadnie na dół. W takim przypadku, mimo że to pracownik znajdujący się na górze konstrukcji wykonywał prace, to ucierpi ktoś znajdujący się niżej. Ponadto przestrzegając zasad bhp znacząco, zminimalizujesz ryzyko utraty mienia. Pamiętajmy, że jednym z ich elementów, jest też tak zwana ochrona PPOŻ (przeciwpożarowa). Tego typu zjawisko jak pożar jest szczególnie groźne, gdyż mocno zagraża zarówno zdrowiu i życiu pracowników, jak i firmowego mieniu. Szczegółowo tę kwestię określa Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Opisuje ona PPOŻ jako:

  • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej oraz miejscowych zagrożeń
  • zapewnienie odpowiednich sił i środków do ich zwalczania
  • prowadzenie działań ratowniczych
Ze względu na bardzo istotną wagę, która wpływa na życie i zdrowie ludzkie, wszelkie naruszenia zasad z zakresu BHP są surowo karane, nad czym czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. 


Na koniec dodajmy, że przestrzeganie tych norm warto uskuteczniać także podczas amatorskich prac prowadzonych całkowicie na własny użytek. Ze względu na możliwe konsekwencje zdrowotne ewentualnego wypadku wszelkie prace wykonujmy zawsze w sposób w pełni rozważny i będąc wyposażonymi w stosowny sprzęt ochronny.

Jak zostać inspektorem BHP?

Wcześniej wspominaliśmy o tym, że nad przestrzeganiem norm BHP w naszym kraju czuwają odpowiednie organy państwowe. Skoro takie osoby dbają o respektowanie przepisów, to logiczne jest, że same muszą mieć odpowiednie kwalifikacje i wiedzę na ten temat. Z powodu odpowiedzialności, jaka ciąży na takich funkcjonariuszach publicznych, aby zostać inspektorem bhp, należy spełnić kilka niezbędnych warunków odnośnie wykształcenia, czyli posiadać:

  • wykształcenie wyższe i co najmniej dwuletni staż pracy
  • tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej czteroletni staż zawodowy.
Po ukończeniu studiów wyższych oraz studiów podyplomowych można z kolei zdobyć tytuł specjalisty bhp. Gdy natomiast staż pracy inspektora bhp się zwiększa, wówczas możliwe jest uzyskanie awansu i tytułu starszego specjalisty.

Podsumowanie

Jak przedstawiliśmy w niniejszym artykule, opisywane zasady pozwolą na wydajną i bezpieczną pracę w każdych warunkach. Zamiast więc zastanawiać się nad tym, czy bhp jest obowiązkowe w zakładzie pracy, to lepiej po prostu skupić się na jego przestrzeganiu. Zachęcamy również do stałego podnoszenia swojej wiedzy na ten temat tak, aby można było powiedzieć, że bhp nie ma już przed nami żadnych tajemnic już , czego życzymy wszystkim czytającym. Doskonałym miejscem do pozyskiwania niezbędnych informacji będzie na przykład nasz blog bhp