Sorbenty

Sorbenty służą do pochłaniania substancji ciekłych różnego rodzaju poprzez adsorpcję fizyczną wycieków. Szczególne zastosowanie znajdują w pracy z mieszankami ropopochodnymi, kwasami oraz zasadami. Ich główną cechą jest bardzo duża powierzchnia chłonna, co pozwala skutecznie zabezpieczyć nawet spore obszary. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sorbent w wielu przypadkach stanowi obowiązkowe wyposażenie stanowisk pracy związanych z ratownictwem oraz na wielu zakładach przemysłowych. Nasz sklep oferuje te wyroby w różnych postaciach i gramaturach, pochodzące wyłącznie od zaufanych producentów.

All filters

Please select active filters from the list below:

Względy bezpieczeństwa oraz rosnąca świadomość ekologiczna sprawiają, że sorbenty już stałe weszły do codzienności wielu stanowisk pracy. Powszednie używa się ich, chociażby w ratownictwie, na stacjach benzynowych, czy też na drogach. Do czego służą sorbenty? Jak je stosować i jakie są ich rodzaje? Między innymi o tym piszemy poniżej!

Jak działają sorbenty przemysłowe i kiedy je zastosować?

Praktyka pokazuje, że wielu użytkowników sorbentów niekoniecznie musi znać dokładną zasadę ich działania. Na szczęście nie jest ona specjalnie skomplikowana, gdyż opiera się po prostu na procesie soprcyjnym polegającym na pochłanianiu jednej substancji przez inną. W trakcie absorbcji często zachodzą też inne zjawiska takie jak wytrącanie, czy też rozpuszczanie substancji. Co istotne główną cechą sorbentów jest niepalność, dzięki czemu z powodzeniem mogą być używane również w miejscach zagrożonych wybuchem, lub zapłonem. A kiedy je należy stosować? Otóż będą to wszelkie wycieki substancji, których specyfika zagraża zdrowiu, lub życiu ludzi, albo też środowisku naturalnemu. Podkreślmy również, że w trakcie wystąpienia takich niebezpiecznych zdarzeń nie ma miejsca na stratę czasu, dlatego tak istotne jest zaopatrzenie zakładu przemysłowego w odpowiednie środki tego typu.

Jak stosować sorbent?

O tym, jak wykorzystywać sorbenty w praktyce decyduje często rodzaj użytego wyrobu. Sorbent sypki na przykład stosowany powinien być bezpośrednio na powierzchni, która uległa zanieczyszczeniu. Po tym, jak granulat wchłonie już niebezpieczną substancję, to całość należy dokładnie oczyścić a użyty produkt zutylizować. Maty soprcyjne stosuje się zwłaszcza sytuacji pracy z agresywnym cieczami. Dzięki swojej odpornej powłoce skutecznie zabezpieczaną podłoże przed wchłonięciem groźnej substancji. Co istotne są niezwykle łatwe w stosowaniu, gdyż wystarczy jedynie rozłożyć matę w pożądanym miejscu, dzięki czemu w razie potrzeby może być ona użyta wręcz błyskawicznie. Z uwagi na swoją stosunkowo dużą powierzchnię maty sorbentowe doskonale sprawdzają się w ochronie płaskich powierzchni o sporym metrażu.

Rękawy sorpcyjne znane inaczej także, jako rękawy sorbentowe mają z kolei za zadanie wyraźnie wyznaczyć strefy niebezpiecznego wycieku. Materiał chłonny zawarty wewnątrz w połączeniu z budową tego wyrobu pozwala skutecznie zatrzymać zagrożenie w obrębie rozłożenia rękawa. Z uwagi na swoją konstrukcję bardzo dobrze sprawdzają się one także w miejscach, do których dostęp jest znacząco utrudniony. W praktyce często są one również stosowane profilaktycznie w celu zabezpieczenia wystąpienia potencjalnych wycieków na przykład w szczelinach między maszynami produkcyjnymi.

Na koniec pamiętajmy, że bez względu na to, jaki rodzaj sorbentu stosujemy, to zawsze w czasie prac z wyciekami należy zachować szczególną ostrożność.

Jakie są rodzaje i podział sorbentów?

Co istotne, każdy rodzaj wycieku powinien być traktowany indywidualnie również pod kątem używanego do jego neutralizacji sorbentu. Ponieważ są to produkty o dość złożonej charakterystyce, to również podział może wyglądać bardzo różne. Jeśli jako kryterium przyjmiemy na przykład materiał wykonania, to dzielone są one na naturalne, mineralne i syntetyczne. Znacznie powszechniejszy jest natomiast ich podział na:

  • sorbenty sypkie
  • maty soprcyjne
  • rękawy sorpcyjne

Innym kryterium podziału jest ten oparty na przeznaczeniu sorbentu, który obejmuje:

  • sorbenty hydrofobowe
  • sorbenty chemiczne
  • sorbenty uniwersalne

Taki szeroki podział ma oczywiście swoje uzasadnienie w praktyce, wynikając bezpośrednio z procesów produkcyjnych i zagrożeń, z jakim mierzą się ich użytkownicy. Każdy z nich ma oczywiście swoje konkretne zastosowanie. Stanowiący na przykład najpowszechniejszy wybór sorbent sypki dostępny w formie granulatu wykorzystywany jest do likwidowania substancji opartych na oleju, smarów, wody, tłuszczy. Warto dodać, że aktualnie obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania klientów również jeśli chodzi o sorbenty polipropylenowe. Te innowacyjne produkty cechują się bowiem znacznie lepszą chłonnością w stosunku do tych sypkich.

Jak utylizować sorbent?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami dbałości o środowisko po użyciu sorbenty muszą być odpowiednio zutylizowane. Szczegółowo kwestię tą reguluje Ustawa o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami, Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2011 r. z późn. zm.). Z tego powodu ważne jest, by taki produkt wykonany był z materiałów przyjaznych środowisku naturalnemu. Co istotne pamiętajmy, że punktem wyjścia w planowaniu utylizacji powinien być nie materiał wykonania sorbentu, a substancja, z jaką taki wyrób miał kontakt. Bez względu więc na rodzaj użytego sorbentu każdy z nich utylizowany powinien być zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w karcie charakterystyki substancji, jaka została wchłonięta