Odzież ostrzegawcza i odblaskowa

Obecność w miejscach o ograniczonej widoczności czy na terenach niebezpiecznych zawsze niesie za sobą pewne ryzyko. Jednym z podstawowych środków ochrony jest odzież odblaskowa oraz ostrzegawcza. Korzystają z niej między innymi pracownicy, wykonujący swoje czynności zawodowe w miejscach o ograniczonej widoczności. Poniżej wyjaśniamy między innymi to, czym jest odzież odblaskowa BHP i jakie są jej rodzaje.

Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności

Istnieje całkiem sporo rodzajów odzieży BHP. Jednym z nich, który zasługuje na szczególną uwagę, jest odzież ostrzegawcza, określana często również jako odzież o intensywnej widzialności. Jest to rodzaj odzieży BHP wyróżniający się intensywnymi kolorami. Zazwyczaj jest żółta, pomarańczowa lub czerwona, aby zwracać na siebie uwagę. Tego typu odzież ma na celu zwiększenie widoczności pracownika, zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń.

Odzież ostrzegawcza może być wyposażona w elementy odblaskowe, co dodatkowo poprawia widoczność w trudnych warunkach, takich jak słabe oświetlenie czy zmierzch. Najważniejszym celem jest minimalizacja ryzyka wypadków, które mogą nastąpić, gdy kierowcy lub operatorzy maszyn nie dostrzegą pracowników.

Odzież odblaskowa i ostrzegawcza BHP. Wymagania

W Polsce zasady dotyczące odzieży odblaskowej i ostrzegawczej są ściśle regulowane. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r., każda osoba pracująca w warunkach zwiększonego ryzyka musi być wyposażona w odpowiednią odzież BHP.

Odzież ostrzegawcza BHP powinna być wyraźnie widoczna z każdej strony, z daleka, a także w każdych warunkach oświetleniowych. Musi spełniać wymogi normy PN-EN ISO 20471, będącej gwarantem jej odpowiedniej jakości i skuteczności. Powinna być także odpowiednio dopasowana do sylwetki pracownika, aby nie utrudniać mu ruchów.

Podział odzieży BHP odblaskowej na klasy

Odzież BHP odblaskowa dzieli się na trzy klasy według poziomu widoczności, gdzie klasa 1  oznacza najmniejszą, a klasa 3 największą widoczność. Klasyfikacja ta jest zgodna z międzynarodową normą ISO 20471, definiującą wymogi dla odzieży o wysokiej widoczności. Klasa 1 to najniższy poziom zabezpieczenia, zatem tego typu odzież odblaskowa jest odpowiednia dla osób pracujących w niskim ryzyku, natomiast klasa 3 zapewnia najwyższą widoczność i jest zalecana dla osób pracujących w najbardziej ryzykownych warunkach. Decyzja o wyborze klasy odzieży odblaskowej powinna zawsze wynikać z oceny ryzyka występującego na danym stanowisku pracy.

Odzież odblaskowa i ostrzegawcza. Dla kogo?

Odzież odblaskowa i ostrzegawcza jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki w warunkach zwiększonego ryzyka. Należą do nich m.in.

  • pracownicy drogowi,
  • operatorzy maszyn,
  • strażacy,
  • ratownicy medyczni,
  • pracownicy budowlani,
  • pracownicy kolei.

Dzięki odpowiedniej odzieży ryzyko nieszczęśliwych wypadków spowodowanych brakiem odpowiedniej widoczności pracowników zostaje znacznie zredukowane.

Założenie odzieży odblaskowej to jeden z najprostszych, a jednocześnie najskuteczniejszych środków zwiększających bezpieczeństwo w miejscach pracy. Pamiętajmy, że odpowiednie zabezpieczenie pracowników to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i kwestia odpowiedzialności za życie i zdrowie innych osób.