Ochrona przed upadkiem z wysokości

Sprzęt do pracy na wysokości BHP

Praca na wysokości BHP to zagadnienie dotyczące przestrzegania zasad wykonywania czynności zawodowych, ale też odpowiedniego zabezpieczenia. Aby zapewnić swoim podwładnym bezpieczeństwo, należy wykorzystywać dobrej jakości sprzęt do pracy na wysokości, który pozwoli na bezpieczne wykonywanie obowiązków. Co należy wiedzieć w kwestii prac na wysokościach oraz sprzętu, który jest niezbędny do ich wykonywania? Oto najważniejsze informacje na temat pracy na wysokości!

Co to jest praca na wysokości BHP?

Zatrudniając pracowników do pracy na wysokości, powinieneś zadbać o ich bezpieczeństwo. Praca na wysokości BHP to zbiór przepisów związanych z różnymi aspektami określającymi definicję takich prac oraz metod dotyczących zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Szczegółową definicję prac na wysokości można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przepisy i normy związane z pracą na wysokości BHP

Zgodnie z informacjami, które można znaleźć w wyżej wspomnianym Rozporządzeniu, praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Jednocześnie, jednak jeśli zaistnieją konkretne okoliczności, niezależnie od wysokości, na której znajdzie się osoba wykonująca swoje obowiązki służbowe, nie będzie ona wykonywała pracy na wysokości. Jeżeli powierzchnia, na której znajduje się pracownik, jest ze wszystkich stron osłonięta ścianami/ścianami z oknami oszklonymi o wysokości co najmniej 1,5m lub też jest ona wyposażona w inne stałe konstrukcje bądź urządzenia chroniące przed upadkiem z wysokości, to nie będzie to praca na wysokościach. Warto wspomnieć, że szczególną odmianą pracy na wysokości jest praca na głębokości, czyli np. praca w zbiornikach lub studzienkach.

Jaki sprzęt do pracy na wysokości wybrać?

Jeśli chodzi o BHP praca na wysokości, wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu. W co trzeba wyposażyć swojego pracownika? Sprzęt do prac wysokościowych jest bardzo zróżnicowany ze względu na różnorodność zawodów, wymagających wykonywania obowiązków ponad podłogą. Praca na wysokości BHP może wymagać np. szelek bezpieczeństwa, urządzeń samozaciskowych lub linek poziomych kotwiczących. W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór sprzętu, którego zadaniem jest ochrona przed upadkiem z wysokości. Wybierz sprzęt wysokiej jakości, który zagwarantuje Twoim pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Sprawdź naszą ofertę i znajdź potrzebne Ci produkty.

Jeżeli nie masz możliwości zorganizowania pracy w taki sposób, aby pracownicy znajdowali się poza strefą zagrożenia upadkiem z wysokości, konieczne jest zapewnienie im odpowiednich środków ochronnych. Zaleca się zastosować środki ochrony zbiorowej, takie jak balustrady lub siatki ochronne, a w sytuacji, w której nie ma możliwości zastosowania takich rozwiązań, należy wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej. Podstawowe elementy wchodzące w system powstrzymywania spadania, to punkt kotwiczący, szelki bezpieczeństwa oraz zespół łącząco-amortyzujący.

Czy sprzęt do prac na wysokości trzeba serwisować?

Jeśli chodzi o prace na wysokości, sprzęt, który jest wykorzystywany podczas wykonywania takich prac to środki kategorii III, czyli środki bezpośredniej ochrony życia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, taki sprzęt raz na rok powinien być sprawdzany w autoryzowanym serwisie. Aby praca na wysokości odpowiadała BHP, nie należy ignorować zaleceń związanych z serwisowaniem sprzętu. Od jego sprawności zależy zdrowie i życie pracowników.

6 najczęstszych rodzajów prac na wysokości

Istnieją różne zawody, które obejmują prace na wysokości. BHP dla takich zawodów jest zawsze takie samo. Do najczęstszych prac wykonywanych na wysokości, należą:

  • prace na rusztowaniu,
  • malowanie pomieszczeń na drabinie,
  • montowanie instalacji elektrycznych,
  • prace alpinistyczne, takie jak np. mycie okien,
  • obsługa i serwisowanie urządzeń wysoko położonych,
  • akcje gaśnicze i ratunkowe.

Bez względu na specyfikę prac na wysokości wykonywanych w Twojej firmie, z pewnością znajdziesz u nas odpowiednie wyposażenie dla pracowników.