Instrukcje BHP

All filters

Please select active filters from the list below:

Instrukcje BHP i PPOŻ

Zgodnie z zapisami kodeksu pracy art. 237 oraz rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 roku, w sprawie ogólnych przepisów bhp, obowiązkowe instrukcje bhp muszą znajdować się w każdej firmie. Prawo obliguje zatem wszystkich pracodawców nie tylko do ich zakupu, lecz także umieszczenia ich w miejscu umożliwiającym każdemu pracownikowi swobodny do niej dostęp. Oznacza to, że umiejscowione muszą być one w taki sposób, aby żaden pracownik nie miał kłopotów z zapoznaniem się z jej tręścią, gdy tylko ma taką potrzebę. Co istotne ważna jest nie tylko ich odpowiednia forma oraz czytelność, lecz także właściwe dobranie do występujących w danym miejscu zagrożeń. Jest to zresztą bardzo istotne, gdyż zupełnie inaczej brzmieć będzie instrukcja bhp i ppoż dla elektryka, a inaczej dla pracownika biurowego. W prezentowanym dziale znajdują się właśnie tego typu dokumenty.