Znaki OSTRZEGAWCZE

All filters

Please select active filters from the list below:

Tabliczki ostrzegawcze

W każdej przestrzeni publicznej znaki ostrzegawcze pełnią istotną funkcję porządkową. Pomagają one bowiem z znaczący sposób uporządkować organizację danego miejsca. Znaki ostrzegawcze należą do szczególnego rodzaju, gdyż oprócz funkcji informacyjnej mają za zadanie także ostrzec przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Chociaż oczywiście nie każdy znak ostrzegawczy przestrzega nas przed czymś groźnym, to jednak zawsze warto zwracać na nie szczególną uwagę. Bez względu na to, gdzie obecnie się znajdujemy to tego typu oznaczeń nie wolno lekceważyć. W tej grupie wyróżnić można specjalistyczne tablice ostrzegawcze przeznaczone dla grup szczególnego ryzyka, o których wspominaliśmy już nieco wcześniej.