Znaki, tablice BUDOWLANE

All filters

Please select active filters from the list below:

Ważną częścią naszej oferty w tym segmencie stanowią tablice informacyjne na budowę. Jak powszechnie wiadomo prawidłowe oznaczanie takich miejsc jest niezwykle istotne nie tylko dla pracowników, lecz także dla osób postronnych.

Budowlane tablice informacyjne

Informacyjna tablica na budowę to podstawa podczas tworzenia nowych konstrukcji. Pewnym podstawowym znakiem w tej kategorii, będzie ta, na której widnieją podstawowe dane o danej inwestycji, takie jak m.in. nazwa wykonawcy, planowana data zakończenia budowy, dane inspektora nadzoru, kierownika robót czy też oczywiście przedmiot prac. Dzięki tego rodzaju znakom każda osoba postronna może dowiedzieć się wszystkiego co konieczne o prowadzonej inwestycji. Zasadniczo pełni ona rolę informacyjna, lecz i tak jest niezbędna na każdym placu budowy. A kiedy trzeba postawić tablicę informacyjną na budowie? Otóż, jak wskazują aktualne przepisy prawne musi być ona umieszczona tylko dla tych obiektów, dla których konieczne było wcześniejsze uzyskanie formalnej zgody na ich skonstruowanie, czyli popularnego pozwolenia. Gdy chodzi natomiast o szczegóły techniczne, to jest to po prostu prostokątny żółty znak o wymiarach minimum 70x90 cm. Dokładne zasady ich umieszczania i wypełniania określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej budowlanej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Zanim więc zaczniemy je umieszczać, to bardzo wskazane jest szczegółowe zapoznanie się z jego treścią. Oczywiście jasnym jest też, że wszelkie znaki budowlane muszą cechować się właściwą odpornością oraz być wykonane z odpowiednich materiałów. Z racji tego, iż znajdują się one często na nieosłoniętych przestrzeniach, to są szczególnie narażone na działanie wiatru, deszczu, chłodu i innych czynników atmosferycznych. Z tego też powodu oznakowanie placów budowy produkuje się najczęściej z wysokiej jakości blachy, co gwarantuje większą wytrzymałość.

Budowlane tablice ostrzegawcze

Innym rodzajem, o którym trzeba wspomnieć są też ostrzegawcze znaki budowlane. Tablice tego typu mają za danie informować zarówno osoby przebywające w samym miejscu prac, jak i przypadkowych przechodniów o potencjalnych ryzykach. Najpowszechniej stosowanym oznaczeniem będzie rzecz jasna tablica uwaga teren budowy wstęp wzbroniony. Zazwyczaj przybiera ona formę żółtego prostokątu z czerwonymi elementami.  Jak sama nazwa wskazuje takie oznakowanie terenu budowy ma za zadanie powstrzymywać osoby nie uprawione do poruszania się na placu budowy. Jest to bardzo ważne, gdyż ich obecność może powodować zarówno straty na mieniu, jak i niebezpieczeństwo przypadkowego wypadku z ich udziałem. Z tego powodu niezwłocznie po rozpoczęciu prac powinna być ona umieszczona na terenie prac. Budowa to przecież nie miejsce dla osób nieuprawnionych, o czym za pomocą takiej tablicy ostrzegawczej bhp powinniśmy wszystkim przypomnieć. Co prawda nawet jeśli na placu budowy umieścimy znaki, tablice budowlane i inne oznaczenia bezpieczeństwa to nie możemy mieć gwarancji, że nikt postronny na placu budowy się nie pojawi. Pamiętajmy jednak, że nawet to i tak nie zwalnia nas z obowiązku prawidłowego oznakowania terenu prac budowlanych, wykopów i innych wymaganymi przez prawo oznaczeniami.