Symbole na ubraniach ochronnych – co oznaczają?

Symbole na ubraniach ochronnych – co oznaczają?

Piktogramy i symbole na odziezy roboczej pozwalają szybko zidentyfikować jej cechy. Co oznaczają poszczególne znaki?

Ubrania ochronne znacząco różnią się od tych używanych na co dzień. Jak bowiem sama nazwa wskazuje tego typu wyroby muszą skutecznie zabezpieczać przecież użytkownika przed różnego rodzaju zagrożeniami. A czy można jakoś „na pierwszy rzut oka” zidentyfikować jakimi właściwościami ochronnymi cechuje się dany produkt? Oczywiście, że tak, a służą do tego znajdujące się na nich symbole. To właśnie dzięki nim możemy błyskawicznie zorientować się w jakich sytuacjach możemy go bezpiecznie używać. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze oznaczenia ubrań bhp.

Piktogramy na odzieży ochronnej

Unikanie zagrożeń w miejscu pracy jest głównym celem stawianym przed wszelkimi środkami ochrony indywidualnej. Jak udowadnia praktyka niejednokrotnie mogą one uratować zdrowie i życie osoby ich używających. Szczególnie istotne wydaje się być to w przypadku prac o podwyższonym ryzyku, jak spawalnictwo, odlewnictwo i inne. Na szczęście piktogramy umieszczone na odzieży pomogą szybko zorientować się czy użytkowana odzież ochronna jest odpowiednia. I tak spotkać możemy:

Piktogram błyskawica

Symbol błyskawicy

Charakterystyczny piktogram błyskawicy znajdująca się na odzieży ochronnej świadczy, o tym, że ubranie posiada właściwości antyelektrostatyczne (EN 1149-5). Odzież antyelektrostatyczna jest odzieżą ochronną rozpraszającą ładunek elektrostatyczny, stosowaną jako element jednolitego systemu uziemień, w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym, o minimalnej energii zapłonu nie mniejszej niż 0,016 mJ.

Piktogram dłoni w czarnym trójkącie

Piktogram ESD

Żółty znak z czarnym trójkątem, w który wpleciona jest dłoń i napis ESD, oznacza, że dana odzież przystosowana do ochrony przyrządów elektrycznych przed elektrycznością statyczną (EN 61340-5-1)

Piktogram zagrożeń termicznych

Piktogram odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym.

Powyższe oznaczenie wskazuje, że odzież zabezpiecza użytkownika podczas pracy, gdzie występuje ryzyko narażenia na niebezpieczeństwo oddziaływania łuku elektrycznego (IEC 61482-2)

Piktogram płomienia

piktogram symbol płomienia

Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem (EN 11612) oznaczona jest symbolem płomienia. W skład tej normy wchodzą różne badania wskazująca za pomocą kodu literowego, jakie wymagania ochrony przed gorącem oraz płomieniami spełnia dany wyrób.

  • A1+A2 – ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia (zapalenie powierzchniowe) oraz ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia (zapalenie krawędziowe),
  • B(…) – odporność na ciepło konwekcyjne,
  • C(…) – odporność na promieniowanie cieplne,
  • E(…) – odporność na rozpryski stopionego żelaza,
  • F(…) – odporność na ciepło kontaktowe.

Piktogram probówki

piktogram odzieży kwasoodpornej

Piktogram probówki oznacza z kolei odzież chroniącą przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034, typ 6). Takie ubrania pomogą w zabezpieczeniu przed stosunkowo niewielkimi ilościami rozpylonej cieczy lub przypadkowymi rozpryskami.

Oprócz powyższych oznaczeń ochronnych, warto też wspomnieć o oznaczeniu CE, czyli podstawową deklarację świadczącą o tym, że wyrób jest zgodny z przepisami obowiązującymi na terenie Europy. Daje to użytkownikowi m.in. pewność, że użytkuje produkt odpowiedniej jakości. Dodajmy, że w myśl obowiązującego prawa aktualnie każda odzież robocza oferowana na europejskim rynku musi takie oznaczenie posiadać.