Rodzaje filtrów spawalniczych

Rodzaje filtrów spawalniczych

Jakie są rodzaje filtrów chroniących oczy i jak je dobrać? O tym piszemy!

Spis treści:

1. Oznaczenia filtrów spawalniczych

2. Dobór i użytkowanie filtrów spawalniczych

3. Jakie filtry do ochrony przed nadfioletem?

4. Dobór filtrów chroniących przed podczerwienią

5. Dobieranie filtrów przeciwsłonecznych

Ochrona oczu podczas spawania możliwa jest tylko przy pomocy odpowiednich sprzętów. Pewien kłopot może sprawiać jednak wybór właściwego filtra spawalniczego. Jak dokładnie odczytywać oznaczenia i jakie są rodzaje filtrów spawalniczych przeczytacie poniżej.

Oznaczenia filtrów spawalniczych

Oznaczenie filtru spawalniczego w przeciwieństwie do tych, stosowanych w filtrach optycznych składa się tylko z odpowiadającego danemu filtrowi stopniu zaciemnienia i kształtuje się w wartościach między 1,2 do 16. Szczegółowo tą kwestię rozpisaliśmy w poniższej tabeli:

Stopień ochrony Współczynnik przepuszczalności światła w %
1,2 Od Do
1,4 100 74,4
1,7 74,4 58,1
2 58,1 43,2
2,5 43,2 29,1
3 29,1 17,8
4 17,8 8,5
5 3,2 1,2
6 1,2 0,44
7 0,44 0,16
8 0,16 0,061
9 0,061 0,023
10 0,023 0,0085
11 0,0085 0,0032
12 0,0032 0,0012
13 0,0012 0,00044
14 0,00044 0,00016
15 0,00016 0,000061
16 0,000061 0,000023

Filtry spawalnicze mogą także być dodatkowo znakowane. Na przykład filtr w przypadku lepszego rozpoznawania kolorów, oznaczany jest literą „C”.

Dobór i użytkowanie filtrów spawalniczych

Filtry chroniące przed promieniowaniem podczas spawania zapewniają ochronę przed różnego rodzaju promieniowaniami. Mogą one więc chronić użytkownika przed promieniowaniem intensywnym (olśnieniem), nadfioletowym i promieniowaniem podczerwonym. Wyróżnia się ich 19 rodzajów, ze względu na różne zakresy przepuszczania, które oznaczają stopień ochrony. Gdy wybieramy filtry spawalnicze przy łuku elektrycznym, żłobieniach elektro powietrznych i cięć strumieniem plazmy, to wówczas czynnikiem branym pod uwagę przy dokonywaniu właściwego doboru filtru ochronnego jest stopień natężenia prądu. Gdy z kolei w grę wchodzi spawanie gazowe i wszelkie pokrewne (lutospawanie), to wówczas brane pod uwagę musi być natężenie przepływu przez palnik. Oznaczenia są tu natomiast następujące:

 • 1,2 do 4 – filtry stosowane dla pomocników spawaczy. Tutaj zaznaczyć trzeba, że w sytuacji, gdy pomocnika dzieli od łuku taka sama odległość co spawacza, wówczas zalecane jest, aby oboje stosowali filtry o takim samym oznaczeniu. Rzecz jasna, gdy poziom ryzyka wykonywanych prac tego wymaga można stosować odpowiednio wyższe filtry.
 • 4 do 8 – filtry stosowane przy spawaniu gazowym i pokrewnym
 • 5 do 7 – filtry stosowane przy cięciu tlenem
 • 8 do 14 – filtry stosowane przy spawaniu łukowym
 • 9 do 13 – filtry stosowane przy cięciu strumieniem plazmy
 • 10 do 15 – filtry stosowane przy żłobieniu elektro powietrznym
 • 4 do 12 – filtry stosowane przy spawaniu mikro plazmowym

filtry spawalnicze

(przykładowe filtry spawalnicze w różnych rozmiarach)

Jakie filtry do ochrony przed nadfioletem?

Podstawowym kryterium, które określa konieczność stosowaniu środków ochrony oczu przed nadfioletem będzie przekroczenie dopuszczalnego stopnia napromieniowania. Warto tu pamiętać, że przemysłowe źródła nadfioletu emitują również dodatkowo intensywne promieniowanie widzialne. Z tego względu podczas doboru filtrów należy brać też pod uwagę stopień natężenia promieniowania widzialnego.

Dobór filtrów chroniących przed podczerwienią

Dobór filtrów chroniących przed promieniowaniem podczerwonym dokonywany jest na podstawie temperatury źródła promieniowania. W sytuacji, kiedy to poziom promieniowania podczerwonego jest bardzo wysoki, wówczas w celu lepszej ochrony oczu zalecane jest stosowanie filtrów z dodatkową powierzchnią odbijającą (czyli o zwiększonym współczynniku odbicia). Gdy odbijane jest promieniowanie, wówczas automatycznie zmniejsza się też temperatura filtru. Najczęściej wykorzystuje się tu okulary ochronne przed podczerwienią podczas spawania gazowego oraz do obserwacji procesów obróbki cieplnej metali, szkła itp. Gdy z kolei konieczne jest stosowanie całościowej ochrony oczu i twarzy przed rozbryzgami stopionych metali, to lepszym wyborem będą z kolei osłony twarzy.

Dobieranie filtrów przeciwsłonecznych

Najważniejszym zadaniem, które stawiane jest przed filtrami słonecznymi to oczywiście ochrona ludzkiego oka przed jego szkodliwym działaniem. Gdy bowiem światło słoneczne jest zbyt intensywne, to wówczas dochodzi do sytuacji, że oko mocno się męczy. Dobór filtra przeciwsłonecznego zależy więc od jasności otoczenia i indywidualnej wrażliwości na światło. Wyróżnić możemy tu filtry o oznaczeniu:

 • 1,1 – filtr o współczynniku przepuszczania światła w zakresie od 100% do 80%
 • 1,4 oraz 1,7 – Bardzo jasny filtr o współczynniku przepuszczania światła w zakresie od 80% do 43%
 • 2 oraz 2,5 – Filtr o współczynniku przepuszczania światła w zakresie od 43% do 18%. Ten rodzaj filtrów to jest jednym z najczęściej stosowanych i polecanych w większości przypadków.
 • 3,1 – filtr o współczynniku przepuszczania światła w zakresie 18% do 8%

Najczęściej filtry o takich wartościach stosowane są w rejonach wysokogórskich, tropikalnych, subtropikalnych, ale także do obserwacji nieba.

4,1 – filtr o współczynniku bardzo niskiego przepuszczania światła (8% do 3%)

Ze względu na swoje właściwości tego rodzaju filtry nie powinny być stosowane w powszechnym użytku. Najlepiej sprawdzą się one w sytuacjach, gdy występuje bardzo intensywne światło. Filtry o tak skrajnie niskim poziomie przepuszczania światła nie powinny być użytkowane podczas kierowania pojazdami, gdyż może to stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym. Pamiętajmy też, że filtry to tylko jeden z elementów zabezpieczających nasz wzrok. Szczegółowo o poszczególnych rodzajach osłon na twarz i oczy piszemy w naszym innym artykule - ochronia oczu i twarzy na budowie.